Niko Ohvo, Jidoka: ”Uusien asioiden oppimista tekemällä”

Opiskelijoiden harjoittelujaksot ovat jo vuosien ajan olleet Jidoka Technologies Oy:n tärkeimpiä rekrytointikanavia. Esimerkiksi reilusta 30 jidokalaisesta noin puolet on vanhoja tai nykyisiä TAMKilaisia, jotka ovat työllistyneet suorittamalla ensin tutkintonsa mukaisen harjoittelun. Tälläkin hetkellä meillä on useampi TAMKilainen, joista kolme valmistuu kesäkuussa, yksi syyskuussa. Kolme tuli harjoitteluun toukokuun alussa.

Harjoittelu on oikeaa ja kovaa työtä, jolla on merkitystä

Kun potentiaalinen harjoittelija tulee tutustumaan meihin (perinteisistä ”tenttihaastatteluista” olemmekin luopuneet jo aikoja sitten), teemme hänelle selväksi, että ensimmäisestä päivästä alkaen hän tekee T&K-projekteissamme kovaa työtä, jolla on yrityksellemme iso merkitys. Lisäksi painotamme, että meitä kiinnostaa pitkäjännitteinen yhteistyö. Harjoitteluun otamme sellaiset opiskelijat, joilla on vahva aikomus työllistyä meille. Opiskelija pääsee kehittymään ammatillisesti aivan valtavasti jo ensimmäisten kuukausien aikana.

Harjoittelusta opinnäytetyön viimeistelyyn

Tyypillisesti opiskelija aloittaa kesätyöharjoittelulla ja syksystä alkaen hän tekee meille palkallista tuntityötä opintojensa ohella mahdollisuuksiensa mukaan. Opintojensa loppusuoralla opiskelija tekee meillä opinnäytetyön. Vastuullisena ja välittävänä työnantaja olemme vahvasti mukana ja tukemassa opiskelijan opintoja ja valmistumista. Välillä tähän menee vuosi, välillä useampikin. Emme kuitenkaan jätä opiskelijaa haasteidensa kanssa yksin vaan huolehdimme siitä, että opinnot ja työ sujuvat yhdessä sulavasti.

meillä valmistut potretti

Ylhäällä vasemmalta oikealle – Henri (TAMK:n 2. vuoden opiskelija), Alex (liiketoimintajohtaja). Alhaalla vasemmalta oikealla – Joni (Tredun 2. vuoden opiskelija), Niko, Teemu (TAMK:n 4. vuoden opiskelija).

Työnantaja välittää ja on kiinnostunut opiskelijan hyvinvoinnista

TAMKilainen Niko Ohvo aloitti Jidokalla kesätyöharjoittelun parissa toukokuussa 2018. Kesäkuussa 2019 hän onkin jo valmistumassa.

– Kävin Jidokalla haastattelussa kolmannen vuoden harjoittelua varten. Siinä tehtiin selväksi, että tässä paikassa tarvitsee tehdä kovaa työtä, mutta ympärillä on kyllä aina muu työyhteisö auttamassa ongelmien ilmetessä. Ajattelin, että tämä kuulostaa hyvältä työpaikalta, sillä pidän itseni haastamisesta ja uusien asioiden oppimisesta tekemällä. Jidokalla työn tekemistä voikin kuvailla haastavana, mutta palkitsevana. Työuraani Jidokalla on sisältynyt monia eri projekteja ja kieliä, päällimmäisinä Java, C#, JavaScript ja HTML. Kun viimeisen vuoden toinen puolisko alkoi häämöttää, esimiehet kyselivät, mistä aiheesta ja millä aikataululla ajattelin tehdä opinnäytetyön. Valitsin aiheekseni viestijonojen käyttämisen Android-sovelluskehityksessä. Aihe liittyi läheisesti omaan senhetkiseen projektiini. Aluksi ajattelin valmistuvani jo toukokuussa 2019, mutta työkiireiden vuoksi vaikutti siltä, että valmistuminen siirtyy kesäkuuhun 2019. Silloin aloin stressaantua reilusti velvollisuuksien vuoksi. Jidokan liiketoimintajohtaja huomasi sen ja kysyi, mistä se johtuu ja miten Jidoka voi auttaa. Kerroin tilanteen ja sovittiin, että perjantaisin toimistolla työstän vain opinnäytetyötä eikä minua häiritä työasioilla ollenkaan. Tämän huomaavaisuuden ja huolenpidon vuoksi sainkin stressitasoja laskettua reilusti ja opinnäytetyöni kesäkuun aikataulussa valmiiksi. Jidokalla siis korostuvat selkeästi yritysarvona juurikin toisista työtovereista välittäminen ja hyvä ”kaveria ei jätetä”- asenne.

Meillä valmistut

Lisätietoja mahdollisuuksista voit kysyä Ota yhteyttä -sivulta.