Käytössäsi Olevat Palvelut, Meidän Asiantuntijoilta

Digitaalinen esitystekniikka

Digitaaliset näytöt ovat merkittävässä asemassa mainos- ja tiedotusvälineinä. Digitaalisiin näyttöjen avulla säästät aikaa ja rahaa aineistoa luodessa, sillä muutokset ovat mahdollisia välittömästi. Olemme Jidokalla vieneet digitaalisia näyttöjä hyödyntävän mainonnan ja tiedottamisen aivan uudelle tasolle hyödyntämällä kehittämäämme Smart Hub IoT-alustaa.

Jidokan digitaalinen mainonta on vuorovaikutteinen, älykäs ja täysin langaton! Materiaalin hallinta on kätevää, helppokäyttöisen Campaign Management Systemsin avulla.

Sovelluskehitys asiakkaalla

Perustimme Jidokan vuonna 2008 tarjoamaan alihankintana ICT-asiantuntijapalveluita silloiselle Nokia Oyj:lle ja sittemmin Microsoft Finland Oy:lle. Olemme tarjonneet ohjelmistokehitysosaamistamme suoraan asiakkaidemme työtiloihin jo 11 vuoden ajan luotettavasti ja kustannustehokkaasti yhteensä yli tuhannen henkilötyökuukauden verran. Voimmekin rehellisesti ja ylpeänä todeta, että sovelluskehitys asiakkaalla on erikoisaamisemme, josta meille on tullut merkittävä liiketoiminta työllistäen noin 20 ohjelmistokehittäjää. Ohjelmistokehittäjämme ahkeroivat Tampereen Hervannassa, keskustassa sekä Sarankulmassa kymmenellä asiakkaallamme, jotka ovat isoja, tunnettuja suomalaisia ja kansainvälisiä ICT- ja teollisuusalojen yrityksiä.

Ohjelmistokehittäjämme ovat vuosien ajan kehittäneet asiakkaillamme monipuolisia, tietokantoihin perustuvia sekä servereillä että ”pilvessä” toimivia, laajoja ja erittäin laajoja Web:ssä ja käyttöjärjestelmän työpöydällä käytettäviä operatiivisia järjestelmiä, yritysverkkosivuja ja ERP-järjestelmiä. Esimerkiksi suurimpien, tietokantoja hyödyntävien järjestelmien kohdalla asiantuntijamme ovat työskennelleet samoissa projekteissa jopa vuosien ajan.

Ohjelmistokehittäjillämme on vakkaa, pitkäjännitteistä ja laajamittaista osaamista seuraavista sekä Java- että .NET-maailmojen ohjelmistokehityksen teknologioista, viitekehyksistä, työkalusta ja menetelmistä: Java (myös Java 8), WPF, Spring MVC, Spring Boot, Hibernate, Swing (Java), EJB, JSP, C#, .NET,  ASP.NET MVC, .NET Core, Azure, C++, Python, HTML5, CSS3, JavaScript, React, JSON, jQuery, Aurelia, Node.JS, Bacon.JS, Angular, Google Cloud Platform, REST, SQL, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MongoDB, Oracle, Git, Windows, Linux, Android, Scrum, Kanban, PowerShell, Netbeans, Eclipse, Visual Studio.

Työntekijöillemme on kertynyt toimialaosaamista mm. kriittisisistä viranomais- ja puolustushallinnon, huollon ja kunnossapidon sekä meriliikenteen ohjaamisen järjestelmistä, jotka kaikki pohjautuvat laajojen tietokantojen käsittelyyn. Asiakastoimeksiannoissaan ohjelmistokehittäjämme ovat osallistuneet mm. uusien ja olemassa olevien järjestelmien vaatimismäärittelyyn, arkkitehtuurisuunnitteluun, käyttöliittymäsuunnitteluun ja -toteutukseen, migraatio- ja integraatioprojekteihin, datan replikointiin, järjestelmäversioiden päivityksiin ja niiden jatkokehityksiin, pilvipalveluiden pystyttämiseen. Näin ollen varsinaisen ohjelmistokehityksen lisäksi ICT-asiantuntijamme huolehtii myös siitä, että asiakkaamme on tyytyväinen sekä työn laatuun että ICT-asiantuntijamme työtapoihin, käytökseen sekä työmoraaliin ja -motivaatioon.

Connectivity & IoT -ratkaisut

Olemme kehittäneet oman IoT-laitteen, etähallittavan Jidokan Smart Hubin. Smart Hub -ohjausyksikkömme on pieni, täysverinen mobiiliserveri. Ensimmäiset versiot Smart Hubistamme pohjautuivat ARM-teknologiaan sekä Linux Debian-käyttöjärjestelmään, ja valmistimme näitä itse tuhansittain Pirkkalassa Iso-Britanniassa olevien asiakkaidemme käyttöön. Sittemmin siirryimme uudenlaiseen ratkaisuun, joka pohjautuu MIPS-arkkitehtuuriin ja OpenVRT Linux -jakeluversioon.

Jidokan Smart Hub on luotettava ja monipuolinen tietokone, joka hyödyntää mobiiliyhteyttä (3G/4G) Internet-yhteyden muodostamiseen. Asiakastarpeen mukaan varustamme ohjausyksiköt tehokkailla antenneilla, tarjotakseen luotettavia Connectivity-palveluita WiFi:n yhteyden avulla siellä, missä GSM-verkon kattavuus on hyvin heikko. Juuri tämän ominaisuuden takia kehittämämme Smart Hubit ovat käytössä mm. Karibian merellä risteilevissä huvijahdeissa ja kenttätyössä Iso-Britanniassa paikoissa, joissa tavalliset matkapuhelimet eivät saa yhteyttä GSM-verkkoon.

Smart Hub on myös varusteltavissa antureilla, jolloin siitä tulee IoT-kontrolleri. IoT-kontrollerilla voi kerätä tietoa ja analysoida sitä paikallisesti tai siirtää sen suoraan palvelimelle. Jalostamalla antureista saatua tietoa voit hyödyntää sitä esim. päätöksentekoprosessissa. Olemme toimittaneet jo yli 10 000 kappaletta Smart Hub -ohjausyksikköämme, jotka on asennettu brittiläisiin takseihin, busseihin, utility-sektorin ajoneuvoihin sekä huvijahteihin.

Käytämme Smart Hubiamme myös aineiston lataukseen sekä esittäseen Digital Signage -ratkaisuissamme. Kehitämme jatkuvasti Smart Hub -ohjausyksikköä ja sen takana olevaa laitteistoa ja taustajärjestelmää, joka tarjoaa mm. Jidoka Smart Hubin ylläpito- ja päivitystyökalut.

WordPress suunnittelu, toteutus & optimointi

Meillä on laaja kokemus Web- ja Internet-toteutuksista. Olemme toteuttaneet kaikenkokoisia WordPress-projekteja. Yrityksessä on kokemusta erilaisista WordPress-teemoista ja -plugineista mm. Advanced Custom Fields eri versioineen (ACF), Relevanssi, WP All Import Pro, Polylang, WPML, Timber (+ Twig-templatekieli), Ajax Load More ja Woocommercen. Osaamista löytyy myös omien pluginien toteuttamisesta sekä Vue.js:n ja React:n hyödyntämisessä WordPress-toteutuksissa. Meillä on asiantuntemusta myös WordPress -sivustojen suorituskyvyn ja vasteaikojen testauksesta ja optimoinnista.

Testaamisen laatua

Olemme toimineet testauksen ja testiautomaation eritystehtävissä jo yli kymmenen vuotta. Meillä on kokemusta testauksen eri osa-alueilta:

  • Testauksen suunnittelu
  • Testauksen hallinta/raportointi
  • Yksikkötestauksen automatisointi
  • Toiminnallisen testauksen automatisointi
  • Suorituskykytestaus
  • Luotettavuustestaus

Ota rohkeasti yhteyttä! Vastaamme sinulle mahdollisimman pian.